معرفی سفیر یا نمایندگی

بخش رسانه ای

مسئول بخش رسانه:

آقای حمید بابائی

تلفن: 2020-687-212-1+ داخلی 257

ایمیل: babaei77@yahoo.com

گالری تصاویر |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو